Tập trung đánh giá toàn diện kết quả việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững", Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2023 (VSEF 2023) sẽ được tổ chức vào ngày 19/9 tới đây tại Hà Nội. Sự kiện thường niên này do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học – xã hội Việt Nam đồng tổ chức. Diễn đàn sẽ tập trung đánh giá toàn diện kết quả việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Phóng viên THQHVN đã có cuộc phỏng vấn với Chủ nhiệm UBKT của Quốc hội trước thềm sự kiện.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam