Tập trung kiểm toán những vấn đề dư luận xã hội, cử tri quan tâm

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực Kiểm toán, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng. Chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội rất cụ thể, bám sát nội dung chất vấn. Tổng Kiểm toán Nhà nước đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, nắm chắc vấn đề, trả lời ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục, đi thẳng vào các vấn đề mà đại biểu Quốc hội đặt ra.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước thời gian qua đã cung cấp những thông tin xác thực, chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập, sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị và có kiến nghị góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật. Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tăng liên tục qua từng năm, thu nộp về ngân sách nhà nước với số tiền khá lớn. Song bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực kiểm toán vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập đã được chỉ rõ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội qua phiên chất vấn, có những giải pháp hiệu quả để khắc phục.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Kiểm toán từng bước chuyển đổi từ quy trình kiểm toán truyền thống sang quy trình kiểm toán số, dựa trên nền tảng dữ liệu lớn với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, kết nối liên thông với Bộ, ngành, địa phương, đơn vị.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Dương Dung