Tập trung thiết kế chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tiếp tục Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, trong chiều 4/6 và sáng 5/6, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Công Thương. Các đại biểu Quốc hội đã đặt nhiều câu hỏi cho Bộ trưởng để làm rõ nguyên nhân và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới khi đây là nền tảng cơ bản cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những năm qua dù đã đạt được một số thành tựu, nhưng công nghiệp hỗ trợ của nước ta vẫn còn rất hạn chế.

Ngành công nghiệp hỗ trợ có đạt được mục tiêu cung cấp 65% nhu cầu sản xuất nội địa đến năm 2025 không? Giải pháp nào nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hỗ trợ để không bị thua ngay trên sân nhà? Kế hoạch phát triển toàn diện ngành công nghiệp Việt Nam thời gian tới là gì? Rất nhiều câu hỏi về công nghiệp hỗ trợ đã được các đại biểu gửi tới Bộ trưởng Công Thương.

Khẳng định công nghiệp hỗ trợ đã đạt được một số kết quả nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu cung cấp 65% nhu cầu linh kiện cho các ngành sản xuất, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết nguyên nhân là do chính sách hỗ trợ của nhà nước còn ít, phân tán, chồng chéo, lại có nhiều điều kiện ngặt nghèo nên doanh nghiệp khó tiếp cận, phát triển.

Đồng hành cùng ngành Công Thương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nêu giải pháp giúp các doanh nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất và tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu.

Hiện Việt nam có 1500 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đáp ứng được được 85 – 90% nhu cầu linh kiện cho sản xuất xe máy, 15 – 40% cho sản xuất ô tô, 40 – 60% cho máy động lực và máy nông nghiệp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Xuân Tiến