Tàu Dragon của SpaceX vận chuyển hàng tiếp tế lên Trạm vũ trụ quốc tế

SpaceX đã phóng tàu vũ trụ Dragon đến Trạm vũ trụ quốc tế để thực hiện sứ mệnh cung cấp vật tư, thực phẩm và trang thiết bị.

Tàu Dragon được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ở Florida, Mỹ. Đây là hoạt động dịch vụ tiếp tế thương mại thứ 29 giữa SpaceX và NASA. Trong nhiệm vụ tiếp tế lần này, tàu đưa lên ISS nhiều thiết bị hỗ trợ nghiên cứu khoa học, vật tư và hệ thống truyền dữ liệu bằng tia laser.

Theo NASA, con tàu sẽ thực hiện thí nghiệm Sóng khí quyển, nghiên cứu sóng trọng lực trong khí quyển nhằm mục đích kiểm tra thông tin liên lạc bằng laser tốc độ dữ liệu cao từ trạm vũ trụ tới Trái đất.