Tàu thăm dò Mặt Trăng của Ấn Độ bước vào chế độ ngủ

Tàu thăm dò Pragyan của Ấn Độ đã đỗ lại an toàn, chuyển sang chế độ ngủ, sau khi di chuyển hơn 100m trên bề mặt Mặt Trăng.

Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ cho biết Tàu Pragyan đã hoàn thành công việc của mình. Hai thiết bị được mang theo tàu là máy Quang phổ tia X hạt Alpha và Máy quang phổ phân hủy cảm ứng laser đã tắt. Dữ liệu từ hai thiết bị này được truyền về Trái Đất qua tàu thăm dò. Hệ thống pin năng lượng trên tàu thăm dò Pragyan cũng được sạc đầy trước khi tàu dừng hoạt động. Theo Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, tàu Pragyan sẽ được đánh thứcvào ngày 22/9 để tiếp tục một loạt nhiệm vụ khác.    

Thảo Nguyễn