Thách thức mục tiêu kinh tế số đóng góp 20% GDP vào năm 2025

Kinh tế số đã và đang đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên với tỷ lệ doanh nghiệp hiện nay chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì đây là thách thức không nhỏ để thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị: Kinh tế số đóng góp 20% GDP vào năm 2025.

Theo số liệu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2019 – 2022, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng về kinh tế số nhanh nhất Đông Nam Á. Năm 2022, kinh tế số đã đóng góp 14,26% GDP. Tuy nhiên với 97% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trình độ công nghệ chưa cao, quy mô vốn và lao động nhỏ bé… thì đây là thách thức lớn để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả. Do vậy theo các chuyên gia, doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, đầu tư cải tiến công nghệ mới mạnh mẽ hơn nữa. Đặc biệt, cần tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới để phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác về chuyển giao công nghệ bởi chỉ khi doanh nghiệp lớn mạnh thì mới tham gia tốt hơn vào nền kinh tế số và có cơ hội trở thành một phần trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam