Tham gia bảo hiểm xã hội – Điểm tựa an sinh vững chắc tuổi già

Già hóa dân số là một trong những thách thức cần được nhận diện rõ ràng và có giải pháp đi trước đón đầu, nhằm đảm bảo an sinh xã hội đáp ứng thời kỳ mới. Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 tại Hà Nội.

Theo thông tin tại hội thảo, đến năm 2038 Việt Nam sẽ có khoảng 20% người cao tuổi. Khi tỷ lệ người cao tuổi tăng sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động, cũng như gia tăng nhu cầu về các dịch vụ an sinh xã hội. Áp lực xã hội này đòi hỏi Việt Nam cần nghiên cứu và chuẩn bị các giải pháp đi trước đón đầu; Trong đó, sớm đạt được mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân, đảm bảo lương hưu khi hết tuổi lao động chính là một giải pháp quan trọng.

Theo các chuyên gia, mỗi người dân vào cuộc từ đầu, tích lũy cho tuổi già khi còn trẻ bằng việc tham gia BHXH chính là sẵn sàng, chung tay ứng phó với già hóa dân số; Đồng thời, Nhà nước phải chuẩn bị nguồn lực bằng một hệ thống quỹ phúc lợi xã hội, an sinh xã hội để chăm lo cho người cao tuổi, phải nghĩ đến việc hình thành các hệ thống trung tâm trợ giúp, trung tâm nuôi dưỡng người cao tuổi.

Thực hiện : Như Thảo Anh Đức