Thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Tiếp tục nội dung Phiên họp toàn thể lần thứ 9, sáng nay 19/10 tại nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2023; phương hướng nhiệm vụ và dự toán năm 2024. Đây là nhiệm vụ thường niên của ủy ban trước kỳ họp cuối năm nhằm báo cáo kết quả với Quốc hội.

Trong năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ đã có nhiều giải pháp kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành nên chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường và giữ vững.

Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình; chủ động nghiên cứu tham mưu, đề xuất các chủ trương, đối sách, giải pháp. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được tăng cường.

Bộ Công an chủ động, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2024, đồng thời nhấn mạnh cần phát huy sức mạnh tổng hợp, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận “lòng dân” vững mạnh.

Khắc Phục -

Tùng Dương