Thẩm tra sơ bộ Dự án luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 11/9, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Phiên họp mở rộng nhằm thẩm tra sơ bộ dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Theo Ban soạn thảo, đến nay việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã xuất hiện nhiều vướng mắc, bất cập. Từ thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới, dự báo chiến tranh trong tương lai và yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới đòi hỏi phải xây dựng tiềm lực công nghiệp quốc phòng, an ninh tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng; thực hiện Động viên công nghiệp rộng khắp để chủ động ngăn ngừa từ sớm, từ xa, đẩy lùi và sẵn sàng đối phó thắng lợi trong mọi tình huống.

Vì vậy, việc xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp là rất cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật có liên quan.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, việc xây dựng Luật là cấp bách trước mắt cũng như lâu dài, nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, khả thi để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Sỹ Cường