Thẩm tra sơ bộ dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ

Sáng 10/4, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng nhằm thẩm tra đề nghị xây dựng và thẩm tra sơ bộ nội dung dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trung tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

Đây là dự án luật đã được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an báo cáo, tiếp thu, giải trình nghiêm túc. Ban cán sự Đảng Chính phủ đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về dự án luật.

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng và ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là đòi hỏi tất yếu, khách quan, cấp bách của thực tiễn, phù hợp với quy luật phát triển, với xu hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Dự án luật được xây dựng trên cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Trung bình hàng năm có gần 9.000 người chết, gần 30.000 người bị thương vì tai nạn giao thông đường bộ. Hơn 97% số vụ, số người chết, người bị thương trong tổng số các vụ tại nạn của các loại hình giao thông là do TNGT đường bộ.

Thường trực Ủy ban QP&AN nhất trí với sự cần thiết ban hành luật để quy định đầy đủ, chuyên sâu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hồ sơ đề nghị xây dựng luật đủ điều kiện báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng thẩm tra, chỉnh lý, Thường trực Ủy ban đề nghị đưa dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, cùng trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (lùi 2 kỳ so với đề xuất của Chính phủ).

Qua thảo luận, các ý kiến bày tỏ đồng tình với việc tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 dự án luật, trình Quốc hội cho ý kiến bởi tai nạn giao thông đang là vấn đề lớn của xã hội, trong khi Luật Giao thông đường bộ năm 2008 không bắt kịp được xu thế phát triển.

Các ý kiến góp ý cũng đề nghị hồ sơ dự án luật cần có đánh giá kỹ hơn về kinh nghiệm quốc tế; tách bạch một số nội dung, chính sách trong dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ để không chồng chéo.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục