Tham vấn quy hoạch bảo tồn di sản Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Hôm nay 11/10, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo tham vấn quy hoạch bảo tồn di sản Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Kể từ khi được UNESCO vinh danh di sản thế giới, đây là lần thứ 3 địa phương này triển khai quy hoạch di sản cố đô Huế.

Đồ án quy hoạch bảo tồn di sản Huế hiện đang được tỉnh Thừa Thiên Huế trưng bày, lấy ý kiến cộng đồng và dự kiến trình Bộ VHTTDL thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quý I/2024. Với phạm vi nghiên cứu quy hoạch khoảng134.000 ha gồm 5 phân vùng chức năng, địa phương kỳ vọng sẽ bảo tồn và phát huy giá trị di sản tốt hơn trong tương lai. Tại hội nghị, các chuyên gia đã góp ý về: Bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững, sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh tế di sản… Đây là những bước đi cần thiết nhằm tái đề cử trình Unesco công nhận quần thể di tích cố đô Huế trong danh mục di sản văn hóa thế giới. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Tiểu Bảo -

Đào Bảo