Tháng 4/2022, Đoàn Giám sát của UBTVQH giám sát 5 vụ việc cụ thể tồn đọng, phức tạp về khiếu nại tố cáo

Sáng ngày 18/03, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì Phiên họp thứ 3, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Phiên họp nhằm quán triệt Kết luận của  của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội tại phiên họp thứ 9 và cho ý kiến về nội dung, thời gian, địa điểm và phương pháp làm việc cụ thể khi giám sát tại 8 bộ ngành và 6 địa phương. Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh, trên tinh thần phải đổi mới mạnh mẽ cách làm, cuộc họp sẽ cho ý kiến vào 2 nội dung lớn gồm: Kế hoạch mà Thường trực đoàn chuẩn bị tại 1 số bộ ngành, địa phương và cách làm trong quá trình giám sát.

Tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội, Đoàn giám sát thành lập 2 Đoàn nhỏ, sẽ tiến hành giám sát tại 8 Bộ ngành gồm: Thanh tra Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm soát Nhân dân tối cao, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Công an; các địa phương gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Khánh Hòa, Lào Cai, Đắc Nông…. Ngoài giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tại mỗi địa phương, Đoàn sẽ tiến hành giám sát tối đa 5 vụ việc cụ thể tồn đọng, phức tạp về khiếu nại tố cáo. Thời gian thực hiện giám sát tập trung trong tháng 4/2022.

Các thành viên Đoàn giám sát cho rằng, khâu chuẩn bị kỹ lưỡng, chọn lọc các vụ việc trước khi Đoàn giám sát tại các bộ ngành địa phương là rất quan trọng. Đoàn giám sát đã cho ý kiến về việc cần thiết thành lập các Tổ công tác đến làm việc trước nhằm thu thập thêm số liệu, hồ sơ các vụ việc cụ thể. Các đại biểu cũng cho ý kiến về việc xác định diện, điểm khi làm việc với các Bộ ngành, địa phương; cho ý kiến về cách thức thực hiện, chia nhóm làm việc, trao đổi về thời gian, địa điểm và phương pháp triển khai. Các thành viên đoàn giám sát cũng thảo luận về việc lựa chọn những vấn đề nóng, vụ việc đông người, phức tạp dẫn tới khiếu nại, tố cáo để đến giám sát trực tiếp./.
 

Thực hiện : Khắc Phục Dương Dung Quang Sỹ