Thanh Hoá: Cần hạn chế những "nhũng nhiễu" trong cấp sổ đỏ

Ngày 30/5, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên giải trình về “tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh”.

Tới nay, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn gần 41.500 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận. Tại phiên giải trình, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh đã giải thích về sự chậm chễ này.

Ông PHẠM TIẾN DŨNG - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa: “Cấp giấy chứng nhận là quy trình được cơ quan nhà nước Trung ương xây dựng, nghiên cứu và là chuỗi thủ tục. Thời gian qua, có phản ánh rất nhiều về nhũng nhiễu, ưu sách trong cấp giấy và có chiều hướng gia tăng tình trạng này, gây bức xúc trong nhân dân. Với trách nhiệm là Giám đốc Sở, và cùng với đồng chí Phó Giám đốc phụ trách ngành, chúng tôi xin nhận khuyết điểm, trách nhiệm về việc chưa kiểm tra, giám sát, giải pháp để chấn chỉnh thực trạng này.”

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ đất của nông, lâm trường trên địa bàn còn chậm, tỷ lệ cấp giấy mới chỉ đạt 18,16% trên tổng số gần 2.900 trường hợp. Do đó, yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường cần có lộ trình để đẩy nhanh xử lý tình trạng này.

Ông PHẠM TIẾN DŨNG - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa: “Điều quan trọng là các lâm trường phải xác minh được nguồn gốc đất, đây là điều quan trọng trong việc cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra, cũng cần làm kỹ về quy hoạch để đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới”.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra nhiều nguyên nhân, hạn chế trong thời gian qua. Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng thực hiện xong hướng dẫn việc xác minh nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận.

Ông LÊ ĐỨC GIANG - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mới được 80 xã, dữ liệu về đất lâm nghiệp, đất sản xuất chưa được đo đạc, còn 479 xã chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về địa chính. Do đó, cần bố trí nguồn lực để thực hiện cơ sở dữ liệu”.

Đoàn Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ ra rằng, cần chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu trong việc cấp sổ đỏ cho người dân. Bên cạnh đó, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cần có lộ trình thực hiện giải quyết các tồn đọng trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, báo cáo HĐND tỉnh trước 30/7/2022.

Ông ĐỖ TRỌNG HƯNG - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa: “Tăng cường thanh tra, kiểm tra các vi phạm về quản lý đất đai và theo dõi đôn đốc các kết luận thanh tra. Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc buông lỏng quản lý. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện về đất đai vượt cấp”.

Đây là lần đầu tiên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên giải trình trực tiếp và trực tuyến với 27 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thường trực Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện của các cơ quan liên quan sau phiên giải trình về quản lý đất đai.

Ngọc Thiện - Tùng Dương