Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1182/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu. Ban Quản lý này được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu.

Ban Quản lý Khu kinh tế là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu kinh tế (bao gồm khu kinh tế cửa khẩu), khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu hình Quốc huy. Kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch, nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.