Thanh tra dự án thu phí tự động không dừng

Cả nước đang có 155 trạm thu phí không dừng với 893 làn thu phí; 4,97 triệu ô tô (chiếm 96%) đã dán thẻ và mở tài khoản thu phí không dừng.

Tuy nhiên, thời gian qua một số trạm BOT triển khai thu phí không dừng vẫn gặp trục trặc do lỗi hệ thống. Đầu tháng 4, hai trạm thu phí không dừng Bến Thủy và Bến Thủy 2 ở Nghệ An bị mất kết nối khiến hệ thống không thể tự động trừ tiền khi xe qua trạm.

Thanh tra Bộ GTVT đã quyết định thanh tra dự án thu phí tự động không dừng trên toàn quốc với 8 thành viên do ông Đoàn Anh Tuấn, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Thanh tra 4, Thanh tra Bộ GTVT làm trưởng đoàn.