Thanh tra toàn diện hoạt động quản lý xây dựng chung cư mini

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 475 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tổng rà soát, kiểm tra về công tác PCCC, nhất là đối với chung cư, chung cư mini, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao. Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, lực lượng đẩy mạnh việc xây dựng chính sách, pháp luật, hoàn thiện thể chế, hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC, nghiêm cấm "cài cắm" lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách, pháp luật. Việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về PCCC không được gây phiền hà, khó khăn, bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam