Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu rà soát chặt chẽ diện tích đất cần chuyển đổi

Cho ý kiến về nội dung này, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát chặt chẽ diện tích đất rừng và diện tích đất trồng lúa hai vụ cần chuyển đổi, bảo đảm tối ưu diện tích đất cần chuyển đổi để thực hiện dự án.

Đối chiếu với Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 44 của Quốc hội, các đại biểu cho rằng việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội là phù hợp, đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, cũng đề nghị Chính phủ làm rõ hơn căn cứ thẩm quyền của Thường vụ Quốc hội về vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất rừng.

Ông HOÀNG THANH TÙNG, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội: “Tôi đồng tình với việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa  2 vụ trở lên như nêu trong tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Riêng vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, thì tôi đề nghị làm rõ thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi quyết định theo quy định của luật".

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: “Đất rừng bao gồm cả rừng cả đất, cả đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, cả đất rừng sản xuất và đất rừng ngoài quy hoạch chia theo 3 loại đó. Theo Luật Đất đai thì làm gì có khái niệm đất rừng, trong Luật Đầu tư công làm gì có khái niệm nội dung của dự án đầu tư phải có đất rừng. Đất là đất thôi. Chính phủ trình là đúng, Thường vụ quyết định là đúng, Quốc hội cho phép".  

Các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ làm rõ sự chênh lệch diện tích rừng chuyển đổi khoảng hơn 300 ha; đồng thời, lưu ý việc quản lý chặt chẽ cũng như việc thực hiện nghiêm công tác trồng rừng thay thế.

Ông LÊ QUANG HUY, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: “Đề nghị phải quản lý chặt chẽ diện tích rừng cho đến khi chuyển đổi mục đích sử dụng, để tránh việc chưa có quyết định chuyển đổi nhưng đã triển khai. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương có diện tích rừng chuyển đổi phải thực hiện nghiêm công tác trồng rừng thay thế"

Giải trình nội dung này, các thành viên Chính phủ đã làm rõ hơn vấn đề chênh lệch đất lúa, đất rừng. Đồng thời thông tin, hiện 12 dự án cao tốc Bắc - Nam đã sẵn sàng các công việc chuẩn bị. Việc Quốc hội thông qua quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên của dự án sẽ giúp Chính phủ tranh thủ, đẩy nhanh tiến độ triển khai trong bối cảnh giá nguyên vật liệu tăng cao như hiện nay.

Ông NGUYỄN VĂN THỂ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: “Chúng tôi phải cân đong đo đếm rất kỹ. Sau khi rà soát kỹ, vẫn đảm bảo trong phạm vi 146.000 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua. Có những dự án giảm, có những dự án tăng bởi ví dụ diện tích đất rừng tăng, chi phí giải phóng mặt bằng lớn hơn, những vị trí khác có thể giảm một số hạng mục công trình như cầu, hầm trong bước chuẩn bị”.

Phó Thủ tướng LÊ VĂN THÀNH: “Mong Thường vụ Quốc hội quyết định sớm việc thu hồi đất, ra nghị quyết sớm để trên cơ sở đó Bộ Giao thông Vận tải mới phê duyệt được dự án đầu tư. Hiện nay các địa phương đang ”nằm yên" hết, chưa thể triển khai được. Chưa có dự án đầu tư thì các địa phương không thể có tiền để lập dự án, giải phóng mặt bằng. Đang trông chờ vào quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội".

Các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát chặt chẽ diện tích đất rừng và diện tích đất trồng lúa hai vụ cần chuyển đổi, bảo đảm tối ưu diện tích đất cần chuyển đổi để thực hiện dự án, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu này.

Nguyễn Duyên