Tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại bán đảo Sơn Trà

Hôm 15/5, UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã triển khai cưỡng chế tháo dỡ nhiều hạng mục xây dựng trái phép tại bán đảo Sơn Trà. Trong số này đó, có một số nhà hàng có nhiều công trình bê tông hóa trái phép và tồn tại kéo dài tại bán đảo này.

 Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà đã phối hợp với địa phương và công an tiến hành cưỡng chế xây dựng trái phép tại nhà hàng Bãi Rạng thuộc tiểu khu 64 bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đây là nhà hàng có quy mô xây dựng trái phép rất lớn tại bán đảo Sơn Trà với 14 chòi được xây bằng trụ sắt, trụ bê tông, nhà kho, nhà vệ sinh,…Trong số đó có chòi được xây dựng với trụ bê tông lấn cả ra biển.

Đối với nhà hàng Bảy Ban, cũng là 1 trong 2 nhà hàng có quy mô xây dựng trái phép lớn, chủ hộ đã chấp hành tự tháo dỡ nên Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà đã tiến hành giám sát, qua đó yêu cầu chủ hộ thực hiện đúng cam kết xử lý chậm nhất trong tháng 5 năm nay.