Tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn, khoảng trống pháp lý để phát triển kinh tế xã hội

“Cần nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật thông qua việc tổng kết thực tiễn, có giải pháp, chính sách tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn, khoảng trống pháp lý, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội”. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, sáng 26/7.

Theo chương trình phiên họp, Chính phủ sẽ thảo luận, cho ý kiến về: Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Dự án Luật Phòng thủ dân sự và Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Cùng với đó, xem xét đề nghị xây dựng Luật Dân số và Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để xây dựng Nhà ga T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. 

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược được xác định từ Đại hội 11 của Đảng. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, thiết thực, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, hoàn thiện thể chế. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các bộ, cơ quan trong công tác xây dựng pháp luật. Cùng với đó, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật thông qua việc tổng kết thực tiễn, tiếp tục rà soát các quy định pháp luật hiện hành để có giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn, khoảng trống pháp lý, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Chính phủ cũng siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc xây dựng, trình các dự án luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ. Đồng thời, quan tâm đầu tư nguồn lực, kinh phí hợp lý cho công tác xây dựng pháp luật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thể chế ở các cơ quan soạn thảo, góp ý, thẩm định, thẩm tra. Chính phủ cũng tổ chức thực thi pháp luật đồng bộ, mạnh mẽ hơn, kịp thời phát hiện các vấn đề đặt ra. Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành đã rất tích cực xử lý các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thực hiện : Diệu Linh Anh Đức