Tháo gỡ khó khăn cho ngành vật liệu xây dựng, sắt thép, xi măng

Chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tái cấu trúc về tổ chức, quản trị, tài chính, nguyên liệu đầu vào tại các doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển hạ tầng, tăng cầu vật liệu xây dựng và phát triển ngành vật liệu xây dựng bền vững.

Kết luận Hội nghị, để ngành xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng phát triển bền vững, phát huy hiệu quả và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội rà soát lại cơ chế, chính sách về phát triển ngành xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng; chủ động sáng tạo, phản ứng nhanh với tình hình; theo dõi sát, tăng cường năng lực dự báo các yếu tố tác động trong và ngoài nước để có các phương án chủ động ứng phó một cách kịp thời nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng ổn định sản xuất và mở rộng thị trường.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư công, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn, các công trình quốc phòng, an ninh; công trình biển và hải đảo phục vụ phát triển kinh tế biển; tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhà ở; thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; tăng cường triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và các chương trình, dự án xây dựng nhà ở khác. 

Thủ tướng giao các bộ, ngành rà soát, đánh giá, sửa đổi các quy định về vay nợ, giãn nợ, hạ lãi suất ngân hàng đối với các khoản nợ của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng; Đề xuất điều chỉnh chính sách thuế để đảm bảo tính cạnh tranh với các nước cùng xuất khẩu; Nghiên cứu thực hiện biện pháp về phòng vệ thương mại chống bán phá giá vật liệu xây dựng. Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ và các chủ thể có liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất tiêu thụ xi măng sắt thép, vật liệu xây dựng năm 2024 và phát triển ngành xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam