Tháo gỡ khó khăn cho nghiên cứu thuốc, chế phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Tại Hội thảo thực hiện chính sách, pháp luật về nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ trong phòng, chống và thích ứng với Covid-19, chiều 17/12, các nhà khoa học, chuyên gia đề nghị có chính sách đặc biệt để các sản phẩm của nhà khoa học Việt Nam sớm phát huy được hiệu quả trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Qua thực tế triển khai nhiều tổ chức công lập, cá nhân nhà khoa học chưa được tiếp cận với các nguồn lực, chưa có các quy định về định mức từ ngân sách nhà nước để chi thù lao, mua bảo hiểm cho người tham gia thử nghiệm lâm sàng; chi cho hoạt động giám sát bảo đảm chất lượng nghiên cứu…

Trong bối cảnh cấp bách chống dịch Covid-19 hiện nay, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các nguồn lực nghiên cứu, đặc biệt là nguồn lực kinh phí, các nhà khoa học, chuyên gia đề nghị Nhà nước có chính sách đặc biệt để tháo gỡ những khó khăn cho các nhà khoa học, các cơ sở nghiên cứu, kể cả các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập để giúp các sản phẩm của nhà khoa học Việt nam sớm phát huy được hiệu quả trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid 19.

quảng cáo