Thảo luận dự thảo kế hoạch chuẩn bị nhân sự đại hội XIII công đoàn Việt Nam

Sáng 14/8, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 15, nhằm thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và đề án nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thống nhất tổng số đại biểu chính thức triệu tập dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là 1.100 người. Trong đó, đại biểu là ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn là 165 người, chiếm 15%; đại biểu chỉ định là 44 người, chiếm 4%; đại biểu bầu tại đại hội công đoàn tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn là 891 người, chiếm 80,9%.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn tiến hành thảo luận và cho ý kiến bằng phiếu kín giới thiệu tham gia quy hoạch 3 đồng chí, gồm: 2 đồng chí giới thiệu quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; 01 đồng chí giới thiệu quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết từ nguồn nhân sự tại chỗ. Kết quả 3 đồng chí đều được tín nhiệm giới thiệu cao từ 96,6% trở lên. 

Ngô Trang -

Sỹ Cường