Thẻ Bảo hiểm Y tế - Giấc mơ xa vời của những phận đời lao động di cư

Chiến lược an sinh xã hội của Việt Nam xác định người di cư là một trong các nhóm thiệt thòi, cần an sinh xã hội. Tuy nhiên, trong thực tế, luôn thiếu các chính sách và chương trình thể chế cung cấp an sinh xã hội cho người di cư.

Đặc biệt, đây là những nhóm lao động yếu thế, thu nhập bấp bênh nên đời sống của họ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, việc tiếp cận với BHYT đối với nhóm lao động di cư cũng là một thách thức lớn. 

Lao động di cư khu vực quận Hoàn Kiếm tập trung đông nhất tại khu vực Phúc Xá. Họ quê quán từ khắp nơi để lên Hà Nội mưu sinh. Bán hàng, nhặt ve chai, bốc vác…với đủ mọi nghề. Họ chỉ hy vọng thay đổi cuộc sống nơi quê nghèo. Thế nên, dù có tiết kiệm được chút tiền họ cũng phải gửi về quê lo cho gia đình. Có người thì vẫn cố để mua được tấm thẻ BHYT nhưng cũng có người chẳng thể mua nổi vì nhà chẳng có, thu nhập lại càng bấp bênh.

Người di cư là một trong những nhóm dân số dễ bị tổn thương, nhất là trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Thực tế cho thấy, hơn 70% số lao động di cư ít quan tâm về an sinh xã hội, trong đó có BHYT. Mặc dù cả nước đang thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân nhưng đến nay có khoảng từ 5-7% tỷ lệ lao động phi chính thức vẫn chưa có thẻ BHYT. Đây là vừa là thách thức, vừa là cản trở lớn tới hoạt động tiếp cận an sinh xã hội của nhóm này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Phạm Cường Việt Hà