Thể hiện vai trò của nhân dân trong huy động nguồn lực phòng, chống dịch

Chiều 17/5, đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” họp cho ý kiến về dự thảo báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết sau khi tiếp thu ý kiến tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự buổi làm việc.

Đến nay Đoàn giám sát đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ kế hoạch đề ra. Từ kết quả giám sát, đoàn đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm và đề xuất 2 nhóm giải pháp về thể chế, cơ chế và về tổ chức thực hiện. Đặc biệt là sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật có liên quan đến lĩnh vực y tế cơ sở, y tế dự phòng và tình trạng khẩn cấp. Xây dựng hoàn thiện các đề án thực hiện nhiệm vụ được giao tại các văn kiện của Đảng liên quan đến y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đánh giá cao kết quả làm việc của Đoàn giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý báo cáo giám sát và Nghị quyết giám sát cần thể hiện được vai trò đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong huy động nguồn lực phòng, chống dịch cả. Bên cạnh đó, cụ thể các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan đến bảo hiểm y tế, mua sắm, đấu thầu thuốc, thiết bị y tế... tạo cơ sở pháp lý mạnh hơn để Chính phủ, Bộ Y tế thực hiện. Nghiên cứu bổ sung nhóm giải pháp tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương phân loại trong quá trình xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên liên quan đến vụ Việt Á.

Như Thảo