Thêm 1 tuyến cáp quang biển gặp sự cố

Sáng 26/12, cáp quang biển APG gặp sự cố. Như vậy, hiện tại đồng thời có 3 tuyến cáp quang biển đều đang gặp sự cố. Đây là lần thứ tư trong năm nay, APG gặp sự cố. Trước đó, vào các tháng 4, 7 và 9, tuyến cáp này bị “trục trặc”. Trong đó, sự cố xảy ra giữa tháng 9/2022 trên nhánh S9 hướng kết nối đến Singapore mới được sửa xong vào ngày 14/11.

Sự cố lần này của APG xảy ra trên phân đoạn S6 gần HongKong (Trung Quốc). Hiện các nhà mạng tại Việt Nam chưa được thông báo từ đơn vị quản lý tuyến cáp về nguyên nhân cũng như kế hoạch xử lý, khắc phục sự cố lần này. Như vậy, hiện tại, cùng với APG còn có 2 tuyến cáp quang biển cũng đang bị lỗi là AAG và AAE-1. Sự cố trên 2 tuyến cáp này hiện vẫn chưa được khắc phục xong.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam