Thêm 12 di tích được xếp hạng cấp quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các Quyết định xếp hạng thêm 12 di tích quốc gia trên địa bàn các tỉnh: Hà Nam, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Nghệ An, Quảng Bình, Thái Nguyên, Quảng Nam và Đồng Tháp.

Một số di tích có thể kể đến như Quần thể Danh lam thắng cảnh Tam Chúc; Di tích lịch sử Căn cứ địa Lạt Sơn; Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nam Cao và Danh lam thắng cảnh Bát Cảnh Sơn; Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương (15/7/1950); Di tích lịch sử Địa điểm hoạt động của Ban Giao thông Liên lạc Trung ương (1947 – 1954); Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng, tỉnh Quảng Ninh; Di tích lịch sử Đền thờ Trương Định, tỉnh Quảng Ngãi. Di tích lịch sử Đền Hào Kiệt, tỉnh Nghệ An; Di tích lịch sử Mộ và Nhà thờ Hoàng Kế Viêm, tỉnh Quảng Bình; Danh lam thắng cảnh Bàn Than – Hòn Mang – Hòn Dứa, tỉnh Quảng Nam; Di tích lịch sử Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.