Thêm 6 mặt hàng xuất khẩu qua cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng

Theo Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), từ ngày 9/12 trở đi, ngoài những mặt hàng truyền thống, có thêm tổng cộng 6 mặt hàng gồm: hàng hoa quả, lương thực, thủy hải sản ướp đá, động vật thủy sinh dùng làm thực phẩm, giống cây trồng và thảo dược có thể làm thủ tục nhập khẩu vào Trung Quốc qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) ở khu vực cầu Bắc Luân II.

Cụ thể, ngày 8/12, Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhận được thư trao đổi của Cục Thương vụ và Quản lý cửa khẩu thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) về việc các bãi giám sát quản lý hàng hóa chỉ định đối với một số mặt hàng tại cửa khẩu Đông Hưng (cầu Bắc Luân II) đã được phê duyệt.

Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái thông báo tới các doanh nghiệp triển khai làm thủ tục thông quan cho sản phẩm thủy hải sản ướp đá, động vật thủy sinh dùng làm thực phẩm, giống cây trồng qua cầu Bắc Luân II.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam