Theo dõi, giám sát hành vi thao túng thị trường chứng khoán, bất động sản, phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chiều 07/04 tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 3 với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các cơ quan thuộc UBTVQH. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong tháng 3, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nỗ lực vượt qua khó khăn và cơ bản hoàn thành các nội dung thuộc chương trình công tác của tháng và các nhiệm vụ phát sinh, góp phần vào việc tiếp tục bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tăng cường lòng tin của Nhân dân, bạn bè quốc tế, nhà đầu tư... 

Các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, những kết quả đạt được là cơ bản, toàn diện, bảo đảm tiến độ. Cho thấy tinh thần đổi mới, hiệu quả, chuyên nghiệp càng ngày càng được phát huy rõ rệt. Lãnh đạo Quốc hội cũng chia sẻ với khó khăn về nguồn nhân lực tại chỗ của cơ quan có lúc, có thời điểm thiếu hụt lớn do nhiễm Covid-19, song trên hết, là sự vượt khó của mỗi tập thể, cá nhân đã góp phần duy trì nền nếp, ổn định và hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong tháng 3. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương toàn thể các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của UBTVQH đặc biệt là Văn phòng Quốc hội các cục, vụ liên quan đã đổi mới toàn diện hình thức báo cáo, chất lượng báo cáo. Đồng thời tin tưởng đây sẽ tiếp tục trở thành động lực, phong trào thi đua, có sức lan tỏa, hiệu quả trong thời gian tiếp theo. 

Dự kiến, khối lượng công việc thường xuyên và phát sinh trong tháng 4 là rất lớn và có tính chất quan trọng, quyết định để tổ chức tốt, đổi mới, hiệu quả kỳ họp Quốc hội lần thứ 3. Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan tiếp tục chủ động, tổ chức thực hiện hiệu quả những nội dung, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, giao Thường trực Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách và cơ quan liên quan kịp thời theo dõi, giám sát về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoặc những rủi ro khi thiếu điện, thiếu nguồn nhân lực cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện : Như Thảo Sỹ Cường

quảng cáo