Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô là cần thiết và mang tính thực tế

Sáng 22/10, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Theo đó, đề xuất thí điểm đấu giá biển số xe ô tô trong 3 năm, với mức khởi điểm là 40 triệu đồng.

Bên lề hành lang Quốc hội, các Đại biểu cho rằng, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá là cần thiết, góp phần gia tăng nguồn thu ngân sách. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!