Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk

Sáng 24/9, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Buôn Ma Thuột nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 67-KL/TW, phát huy các tiềm năng, lợi thế để phát triển thành phố Buôn Ma Thuột nhanh và bền vững; phấn đấu thực hiện mục tiêu của Bộ Chính trị đã đề ra. Tờ trình của Chính phủ đề xuất thí điểm 05 chính sách đặc thù cho thành phố Buôn Ma Thuột. Bao gồm chính sách về mức dư nợ vay, về định mức phân bổ chi thường xuyên; Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; Chính sách về quản lý quy hoạch và chính sách về ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt...

Thẩm tra sơ bộ, một số ý kiến tại Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị xem xét thêm vì các chính sách có phạm vi hẹp; chưa mang tính đột phá, chưa sáng tạo, còn dập khuôn, đi theo lối mòn; chưa có tính lan tỏa vùng miền.

Thảo luận nội dung này, đa số các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đều nhất trí trình Quốc hội cơ chế, chính sách đặc thù cho Buôn Ma Thuột để quyết định ngay ở kỳ họp thứ 4. Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu để có thể giảm thuế nhiều hơn nữa để thu hút được các nguồn lực đầu tư.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Diệu Huyền Bích Hạnh Tùng Dương Minh Đức