Thiếu điều tra viên, chỉ có 32 điều tra viên trên 124 xã, phường

Sự thiếu hụt lực lượng điều tra viên, cán bộ điều tra ở hầu hết cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh và cấp huyện, đã làm ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Đây là trả lời của Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XI.

Trả lời các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo tố giác tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Lê Quang Nhân cho biết mặc dù Công an tỉnh đã có nhiều cố gắng tuy nhiên còn nhiều hạn chế, dẫn đến nhiều tin báo quá thời hạn giải quyết hoặc chậm đưa vào giải quyết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này, trong đó nguyên nhân quan trọng là do lực lượng điều tra viên, cán bộ điều tra thiếu ở hầu hết cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh và cấp huyện. Hiện toàn công an tỉnh chỉ có 253 điều tra viên, trong đó cấp xã chỉ có 32 điều tra viên/124 xã. Phường. Mỗi điều tra viên cấp tỉnh đang phải giải quyết 9,8 vụ án và 13,5 tin báo gấp nhiều lần so với quy định của Bộ công an. Về vấn đề này, các đại biểu đề nghị lãnh đạo công an tỉnh cần có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, chất lượng điều tra ngay từ công an cấp xã.

Theo báo cáo, trong năm 2023 Công an tỉnh Bình Thuận đã thụ lý giải quyết là 2.988 tin báo tố giác tội phạm, đã giải quyết 2.726 tin, đạt tỷ lệ 91,23%, giảm hơn 1,3% so với cùng kỳ 2022 trong đó khởi tố vụ án hình sự 1.690 tin, không khởi tố hình sự 768 tin; tạm đình chỉ giải quyết 268 tin. Tiến độ điều tra giải quyết án còn thấp đạt tỷ lệ 68,03%, giảm 3,2% so với cùng kỳ; chất lượng hồ sơ vụ án chưa cao, hoạt động điều tra thu thập chứng cứ chưa chặt chẽ, toàn diện, khách quan, dẫn đến số lượng án tạm đình chỉ điều tra, án trả điều tra bổ sung còn nhiều cụ thể có 215 vụ án tạm đình chỉ, 21 vụ án trả điều tra bổ sung. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Trang -

Triệu Nguyễn