Thiếu nguồn thuốc Y tế tại Cuba

Chịu tác động từ các lệnh cấm vận kinh tế từ Mỹ, nhiều người Cuba hiện gặp khó khăn trong việc mua thuốc điều trị.

Lệnh cấm vận do Mỹ áp dụng kéo dài hơn 60 năm đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và khả năng tiếp cận thuốc điều trị y tế của người dân Cuba. Hiện nay, Cuba tự sản xuất 63 loại thuốc điều trị y tế đã được kiểm định và cấp phép. Tuy nhiên, khoảng 20 loại thuốc trong số đó thường xuyên bị khan hiếm do thiếu ổn định trong khâu sản xuất. Trong bối cảnh đó, Cuba hướng đến nghiên cứu phát triển sản xuất thuốc nội địa, đồng thời tìm kiếm các nhà cung cấp mới.

Thực hiện : Đinh Phượng