Thiếu thống nhất trong mô hình hoạt động của Hội người cao tuổi

Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi (NCT) trong tình hình mới, nhiều khó khăn, bất cập khi mô hình hoạt động của Hội NCT chưa thống nhất trên toàn quốc đã được nêu bật tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Quán triệt, triển khai Kết luận số 58 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam diễn ra sáng 12/9.

Hiện nay trong hệ thống tổ chức Hội NCT đang tồn tại 2 mô hình là: Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện đang thực hiện thí điểm tại 13 địa phương; và mô hình Ban đại diện Hội NCT tại 50 địa phương. Sự thiếu thống nhất này dẫn đến nhiều khó khăn. 

Qua tổng kết thực hiện thí điểm mô hình Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện tại 13 địa phương cho thấy, Kết luận 58 của Ban Bí thư cho chủ trương chuyển đổi Ban đại diện Hội NCT thành Hội NCT là đúng đắn, giúp Hội hoạt động bài bản, hiệu quả hơn.

Thời gian tới, Trung ương Hội NCT Việt Nam đề nghị các tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện chuyển đổi mô hình phù hợp với thực tiễn địa phương; góp phần phát huy vai trò, vị thế của NCT trong xây dựng và phát triển đất nước./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Như Thảo -

Thế Anh