Thời tiết 10/01: Bắc Bộ trời rét, liên tục có không khí lạnh tăng cường

Sáng 10/01 miền Bắc trời vẫn giá rét, trong tuần sẽ có 2 đợt không khí lạnh tràn về.