Thời tiết 12/01/2022: Miền Trung mưa vài nơi, Tây Nguyên và Nam bộ trời nắng

Miền bắt tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp trong khi Tây Nguyên và Nam bộ trời nắng.