Thời tiết trưa: Nhiệt độ Nam Bộ tăng cao, Bắc Bộ nắng nóng diện rộng

Hôm nay thời tiết tại Nam Bộ nắng nóng hơn, nhiệt độ lại tăng thêm, Bắc Bộ nắng nóng diện rộng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!