Thời tiết
  thời tiết các tỉnh thành
  Thái Nguyên lo chống rét cho gần 100 nghìn trâu, bò
  Tại tỉnh Thái Nguyên, công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do tiết trời rét đậm, rét hại gây ra đang được người dân khẩn trương triển khai.
  Bản tin thời tiết ngày 31/12/2021
  Bản tin dự báo thời tiết ngày 31/12/2021 của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
  Bản tin thời tiết ngày 30/12/2021
  Bản tin dự báo thời tiết ngày 30/12/2021 của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
  Bản tin thời tiết ngày 29/12/2021
  Bản tin dự báo thời tiết ngày 29/12/2021 của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
  Bản tin thời tiết ngày 28/12/2021
  Bản tin dự báo thời tiết ngày 28/12/2021 của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
  Bản tin thời tiết ngày 27/12/2021
  Bản tin dự báo thời tiết ngày 27/12/2021 của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
  Bản tin thời tiết ngày 26/12/2021
  Bản tin dự báo thời tiết ngày 26/12/2021 của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
  Bản tin thời tiết ngày 25/12/2021
  Bản tin dự báo thời tiết ngày 25/12/2021 của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.