Thống nhất 3 lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở, mỗi tỉnh chi gần 30 tỷ/năm

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ký báo cáo của Chính phủ giải trình ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Bộ trưởng Công an khẳng định, khi thống nhất 3 lực lượng, bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng, sẽ không tăng bộ máy, không tăng chi ngân sách.

Tổng mức chi trung bình hiện nay của các địa phương cho hoạt động, chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khoảng từ 20 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng/năm (trung bình từ 2 tỷ đến 2,5 tỷ/1 tháng).

Với quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được chi hỗ trợ hàng tháng; chi hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT; trang bị công cụ hỗ trợ; bố trí địa điểm, nơi làm việc…, Chính phủ tính toán mức chi trung bình dự kiến của mỗi địa phương để chi trả là khoảng 2,4 tỷ đồng/tháng/địa phương. Như vậy, mỗi tỉnh, thành phố trung bình chi khoảng 28,8 tỷ đồng/năm cho lực lượng này.

So với tổng mức chi thực tế hiện nay của các địa phương, theo Chính phủ, con số này đã bảo đảm cân đối.

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp 5 tới đây.

Hồng Quyên