Thống nhất chính sách đãi ngộ với cán bộ không chuyên trách

Về công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy bà Nguyễn Thị Minh Trang, ĐBQH tỉnh Vĩnh Long nhận định, thời gian qua các đại phương đã thực hiện việc việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đạt nhiều hiệu quả đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, trên thực tế địa phương đã cho thấy, sau khi sắp xếp quy mô của một số ấp, khóm, khu thôn, tổ dân phố được mở rộng hơn rất nhiều cả về quy mô và diện tích nên công tác của những người hoạt động không chuyên trách tại ấp, khóm, khu, thôn, tổ dân phố gặp rất nhiều khó khăn, áp lực lớn và nảy sinh nhiều vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo đại biểu việc này không chỉ động viên, khuyến khích đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách yên tâm cống hiến công sức, trí tuệ vào việc hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước mà còn giúp cho việc tổ chức thực hiện mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện trong giai đoạn tiếp theo thuận lợi và hiệu quả hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải