Thống nhất mức giá tạm thời với 15 nhà máy điện gió, điện mặt trời

Đại diện Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cho biết, đến nay đã có 15 nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp thống nhất được mức giá tạm thời.

Cụ thể, tổng công suất các nhà máy đạt được thống nhất giá tạm là 1.200 MW. Bao gồm 3 nhà máy điện mặt trời, 7 nhà máy điện gió trên đất liền và 5 nhà máy điện gió trên biển. Tuy nhiên, 15 dự án này, không phải chủ đầu tư nào cũng đã đáp ứng được đầy đủ hồ sơ pháp lý, hoặc có những dự án chỉ có một phần công suất đáp ứng được yêu thủ tục liên quan. Do đó, theo hướng dẫn từ Bộ Công Thương, việc thoả thuận giá tạm thời và lập hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ cần được các chủ đầu tư thực hiện song song, khẩn trương tối đa.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam