Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho cao tốc Bắc - Nam

Cho ý kiến về nội dung này, 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên như tờ trình của Chính phủ. Theo đó, chuyển đổi hơn 1.054 ha đất rừng, hơn 1.863 ha đất lâm nghiệp và hơn 1.537 ha đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên.

Đối chiếu với Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 44 của Quốc hội, các đại biểu cho rằng: Việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét là phù hợp, đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, cũng đề nghị Chính phủ làm rõ hơn căn cứ thẩm quyền của Thường vụ Quốc hội về vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất rừng.

Ông HOÀNG THANH TÙNG, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội: “Vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa như nêu ở trên tờ trình và dự thảo nghị quyết, riêng vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng thì tôi đề nghị làm rõ thẩm quyền của Quốc hội trước khi quyết định theo quy định của luật.” 

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: “Đất rừng bao gồm cả rừng cả đất rừng phòng hộ, đất đặc dụng, đất  sản xuất ngoài quy hoạch mà chia ra 3 loại đó theo luật đất đai thì làm gì có luật đất rừng trong luật đất đai. Trong luật đầu tư công làm gì có khái niệm là nội dung của dự án đầu tư phải có đất rừng. Tôi thấy Chính phủ trình như thế này là đúng, Thường vụ Quốc hội trình thế này là đúng, Quốc hội cho phép.” 

Ông LÊ QUANG HUY, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: “Chúng tôi đề nghị phải quản lý rất chặt chẽ diện tích rừng cho đến khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tức là nó sẽ có đoạn gọi là chuẩn bị, để tránh hiện tượng trong thực tế là chưa có mục đích chuyển đổi quyền sử dụng rừng đâu. Nhưng trong thực tế là đã triển khai rồi. Đề nghị Chính phủ phải có các chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh phải nghiêm túc thưc hiện trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phải trồng rừng thay thế.”

Giải trình nội dung này, các thành viên Chính phủ đã làm rõ hơn vấn đề chênh lệch diện tích đất lúa, đất rừng, đồng thời đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm phê duyệt chủ trương này, tạo tiền đề đẩy nhanh tiến độ triển khai  các bước tiếp theo của dự án cao tốc Bắc - Nam.

Ông NGUYỄN VĂN THỂ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Hiện nay giá cả tăng vọt, thay đổi liên tục, chúng ta tranh thủ từng ngày, từng giờ để triển khai còn nếu không mai kia lại phát sinh 9 tháng. Vì giá cả nó tăng thì chúng ta phải chập nhận, chứ không phải do nhà thầu hay do yếu tố gì khác, khối lượng thì vẫn như thế. Tôi rất mong làm sao qua kỳ họp hôm nay chính phủ có thể phê duyệt để triển khai.

Phó thủ tướng LÊ VĂN THÀNH: “Khi có quyết định của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì trong 1 ngày Bộ giao thông vận tải có thể phê duyệt được dự án đầu tư. Chỉ khi phê duyệt được dự án đầu tư thì các địa phương mới triển khai kiểm đếm áp giá đền bù, xây dựng khu tái định cư. Rồi Bộ Giao thông vận tải mới triển khai công tác để chuẩn bị cho việc chỉ định thầu. Tôi cho rằng tiến độ hôm nay Quốc hội tổ chức là rất kịp thời.”

Nhất trí nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh có dự án trong quá trình triển khai cần thống kê, kiểm đếm chính xác về loại đất, diện tích đất, tài sản trên đất, về loại rừng, diện tích rừng. Đồng thời, phải giám sát đảm bảo đúng trong phạm vi chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Quang Sỹ