Thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) - Dấu ấn lập pháp quan trọng của nhiệm kỳ

Sáng 18/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 với tỷ lệ tán thành cao. Đây là dự án Luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; có tác động sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Với 432 đại biểu tán thành, trên tổng số 477 đại biểu tham gia biểu quyết, tỷ lệ tán thành đạt 87,63%. Có 20 đại biểu không tán thành và 25 đại biểu không biểu quyết với tỷ lệ lần lượt 4,06 và 5,07%.

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025 trừ Khoản 6 Điều 190 và Điều 248 có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 1/4 năm nay, và Khoản 9 Điều 60 có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 61/2022/QH15 hết hiệu lực thi hành.

Tại buổi Họp báo công bố kết quả Kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, việc Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp bất thường đã đáp ứng được yêu cầu cấp bách của thực tiễn và đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp hết sức quan trọng của nhiệm kỳ này.

Cũng theo Tổng thư ký Quốc hội, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra trong những ngày đầu năm mới 2024 - năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới Đại hội XIV của Đảng. Những nội dung được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam