Thông qua Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, 14h00 chiều 15/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

>>Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, sau khi chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện, Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gồm 6 điều.

Kết quả biểu quyết điện tử tại phiên họp cho thấy có 487 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết, chiếm 97,79 %. Như vậy, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được chính thức thông qua.

Mời quý vị theo dõi chi tiết chương trình!

 

Việt Bắc