Thông qua quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Sáng 29/3, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền trong đó có Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Với 92,55% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 Hà Nội là thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của cả nước và thế giới; là trung tâm đi đầu trong nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ mới; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và vùng động lực phía Bắc… Mục tiêu đến năm 2050, Thủ đô Hà Nội có quy mô dân số thường trú khoảng 13 - 13,5 triệu người; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 45.000 - 46.000 USD; Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 80 - 85%.

Sau khi được HĐND Thành phố thông qua, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tiếp tục được UBND Thành phố hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền báo cáo Bộ Chính trị, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 - tháng 5/2024 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cũng tại kỳ họp chuyên đề này HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền như: kế hoạch đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích; bổ sung biên chế viên chức giáo dục; mức thu học phí; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; công tác cán bộ…./. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam