"Thông tư của các Bộ, ngành và văn bản của địa phương có nguy cơ chứa đựng lợi ích nhóm nhiều nhất"

Chiều 05/08 tại TP Đà Nẵng, thay mặt Đảng Đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng Ban Soạn thảo Dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật tham dự và tiếp tục chủ trì Hội thảo

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật”. Đồng chủ trì Hội thảo có Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga-Phó Ban Soạn thảo và Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới. 

Tiếp tục nội dung về kiểm soát quyền lực, phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, một số ý kiến đại biểu đã nêu lên vài trường hợp cụ thể, làm ví dụ cho việc chồng chéo chính sách, nhất là khi ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

Ông NGÔ SÁCH THỰC, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN: "Rà soát Luật đất đai, tính thống nhất đồng bộ chưa cao. Ở đó chúng tôi thấy sơ hở. Mình rất muốn đấu giá mặt bằng sạch các thứ nhưng mình vẫn có chỉ này, giao theo tỷ lệ nhất định. Thứ hai là thầu dự án. Thì 2 cái này là 2 cái hướng dẫn, từ nghị định, thông tư đến hướng dẫn của Luật đất đai nó đã chéo nhau rồi.”

Cũng có ý kiến đề nghị cần rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật về cơ chế phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến “cài cắm” chính sách phục vụ lợi ích cục bộ ngành, địa phương, lợi ích nhóm hoặc tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Ông NGUYỄN ĐỨC THÁI, Vụ Trưởng Vụ 5, Viện kiểm sát nhân nhân tối cao: "Trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chúng tôi nhận thấy các thông tư của các bộ ngành và văn bản của các địa phương là những văn bản có nguy cơ chứa đựng lợi ích nhóm và tham nhũng tiêu cực nhiều nhất. Mà đây lại là những văn bản sát sườn, những văn bản trực tiếp áp dụng. Luật có thể rất đúng, nghị định có thể rất đúng nhưng thông tư thì trái với quy định của luật, trái với nghị định nhưng mà đây là những văn bản được tất cả các bộ ngành, người dân áp dụng.”

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận những ý kiến góp ý của các đại biểu đối với các nội dung trong “Dự thảo lần 1 Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật”. Đặc biệt là các tổng hợp ý kiến của chuyên gia, tổ chức quốc tế về lợi ích nhóm, cũng như tác động tiêu cực của nó đến quá trình xây dựng chính sách của các quốc gia khác và bài học kinh nghiệm, nhất là trong xử lý hành vi “cài cắm chính sách”.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: "Nhiều ý kiến đề cập là quy định này có tính chất phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Còn đến khi để xảy ra vi phạm thì cũng phải xác định thời gian, thời hạn để xác định lúc nào là vi phạm để xử lý. Gắn với mỗi hành vi vi phạm có hình thức xử lý cụ thể. Chứ trong quá trình vừa mới đưa ra dự thảo thôi, do trình độ năng lực người ta còn kém, khi đưa dự thảo ra thì bảo là dự thảo này tiêu cực rồi, tiến hành xử lý ngay, cho thôi việc ngay thì ai mà dám làm. ”
       
Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong xây dựng pháp luật có rất nhiều chủ thể khác nhau, nhiều khâu khác nhau. Do đó khâu sau phải kiểm soát khâu trước. Chủ thể làm khâu sau phải kiểm soát chủ thể làm khâu trước. Và cuối mỗi khâu, ở những vị trí cơ bản thì cấp uỷ, tổ chức Đảng ở cơ quan có thẩm quyền đó phải kiểm soát tình hình trước khi báo cáo cấp uỷ cấp trên. Kiểm soát quyền lực cũng bao gồm kiểm soát quyền lực bên trong và bên ngoài, phương thức kiểm soát quyền lực phải có kiểm soát của cơ quan nhà nước, của cấp uỷ Đảng, cơ quan Đảng, của nhân dân, mặt trận tổ quốc, của báo chí và các tổ chức xã hội khác.

Thực hiện : Mỹ Phượng Lê Anh