Thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao biến thiên khôn lường, vượt khỏi tầm kiểm soát của công an

Về tội phạm qua mạng, khi có những giải pháp đấu tranh thì tội phạm lại có những biến tướng tinh vi để vượt qua giải pháp đấu tranh. Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung những thủ đoạn mới để có những giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh trên mạng.

Liên quan đến công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, công an có giải pháp để đấu tranh thì tội phạm lại có thủ đoạn hết sức tinh vi để vượt ra khả năng đấu tranh, quản lý của công an. Giải pháp trong thời gian tới để đảm bảo an ninh mạng là sẽ tiếp tục các biện pháp đã triển khai nhưng cũng đồng thời bổ sung những phương thức mới để đấu tranh hiệu quả. 

Quang Trịnh