Thu hồi đất cần đảm bảo điều kiện gì?

Vấn đề thu hồi đất luôn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và người dân. Vì vậy, việc quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chí thu hồi đất, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích Nhà nước, lợi ích doanh nghiệp và quyền lợi của người dân bị thu hồi đất là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được nhiều đại biểu góp ý.

>> Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Dẫn chứng hơn 70% khiếu nại, tố cáo đều liên quan đến việc thu hồi đất, đại biểu đề nghị cần rà soát, quy định cụ thể rõ ràng hơn về các điều kiện, tiêu chí đối với các trường hợp thu hồi đất, đảm bảo quá trình thu hồi đất diễn ra minh bạch.

Một số đại biểu nhấn mạnh đến chính sách bồi thường khi thu hồi đất, với mục đích phải đảm bảo hài hoà lợi ích giữa người dân- doanh nghiệp và Nhà nước. Theo các đại biểu, muốn làm được điều này cần có nhiều cuộc đối thoại với dân và cần lấy ý kiến nhân dân.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết dự thảo đã quy định rõ tiêu chí giao đất không phải đấu thầu, đấu giá. Tuy nhiên Bộ trưởng nhấn mạnh quan trọng nhất là làm sao thực hiện được hài hòa lợi ích của người dân, Nhà nước và doanh nghiệp.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khó khăn nhất là làm sao xác định được điều kiện, tiêu chí, Bộ trưởng khẳng định sắp tới sẽ nghiên cứu và mong các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, khoa học tiếp tục tham gia góp ý để lượng hóa, cụ thể.