Thu hồi toàn quốc lô nước muối súc miệng Pharphap Natriclorid

Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm: Nước muối súc miệng Pharphap Natriclorid 0,9% - 1000 ml.

Nước muối súc miệng Pharphap Natriclorid 0,9% - 1000 ml, số lô: PP010921, hạn dùng: 240924 do Công ty cổ phần tập đoàn Shabigroup sản xuất và Công ty cổ phần Giải Pháp Kinh Doanh & Xuất Nhập Khẩu JPNATURAL chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường. 

Lý do thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu Giới hạn nhiễm khuẩn./.