Thu hút đầu tư của Vĩnh Phúc đạt mức cao nhất từ trước tới nay

Sáng 13/12, Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá 17 nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc. Theo báo cáo, năm 2021, dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng 18 trên 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Vĩnh Phúc vẫn đạt và vượt mức kế hoạch đề ra

Năm 2021, dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng 18 trên 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Vĩnh Phúc vẫn đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước ước tăng hơn 8% so với cùng kỳ, đứng thứ 9 cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 32 nghìn tỷ đồng, bằng 104,5% dự toán. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 114 triệu đồng/năm. Thu hút đầu tư đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Số hộ nghèo còn dưới 1%; 100% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 36 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; hơn 90% thôn, tổ dân phố, gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Tuy nhiên, trong báo cáo của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu còn những vấn đề phải quan tâm, về phát triển kinh tế: tiến độ lập quy hoạch tỉnh còn chậm so với yêu cầu; phân bổ vốn đầu tư công chậm; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số chuyển đổi số năm 2020 thấp; quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Về hoạt động của Hội đồng Nhân dân: còn có những hạn chế nhất định trong hoạt động giám sát; chất lượng họp Tổ chưa cao; Công tác phối hợp giữa các cơ quan có việc chưa chặt chẽ, còn tình trạng chất lượng, tiến độ chuẩn bị của một số nội dung không đạt yêu cầu…

Tại kỳ họp này, ngoài xem xét các báo cáo quan trọng, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thảo luận, xem xét 24 dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình, trong đó có có nhiều nghị quyết liên quan tới việc ban hành chính sách đặc thù của tỉnh./.