Thu hút FDI 3 tháng đạt hơn 6 tỷ USD

Theo số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, tính đến 20/3, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,17 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm năm trước.

Trong đó vốn đăng ký đạt hơn 4,77 tỷ USD, tăng 23,4% về số dự án và tăng 57,9% về số vốn so với cùng kỳ/. Tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 934,6 triệu USD, tăng 6% về số lượt dự án và giảm 22,6% về số vốn.

3 tháng đầu năm nay, vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 4,63 tỷ USD, tăng 7,1% . Đây là tín hiệu cho thấy, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài năm nay sẽ tiếp tục xu hướng tích cực trong những năm gần đây.

Theo địa bàn đầu tư, Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký. Bắc Ninh đứng thứ hai. Tiếp theo lần lượt là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai… 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam